NYA ÄGARE TILL ALF SÖRENSEN AB

Scandinavian Cosmetics Group förvärvade, per 4 juli 2018, Alf Sörensen AB i syfte att ytterligare stärka marknadspositionen i Skandinavien. Uppköpet omfattade även Sörensens systerbolag Solis AS i Norge.

Det är med glädje vi kan meddela att Alf Sörensen AB samt vårt systerbolag i Norge, Solis AS, blivit förvärvade av Scandinavian Cosmetics Group;  Engelshön Marwell Hauge Cosmetics i Norge och Scandinavian Cosmetics i Sverige, Danmark och Finland.

Med Scandinavian Cosmetics Group som den ledande distributören av skönhet i Skandinavien innebär detta förvärv en betydligt starkare position på den Skandinaviska skönhetsmarknaden. Även möjlighet till en mer attraktiv struktur som samarbetspartner och aktör inför framtiden.

Uppköpet innebär också ökad samarbetskraft med våra handelspartners, av vilka många redan arbetar tvärfunktionellt över gränserna i Skandinavien. Med detta är vi övertygade om att samtliga parter involverade kommer erfara givande utväxling av detta förvärv. Främsta prioritet handlar givetvis om att säkra upp allas vår gemensamma framgång på marknaden. Men också att, via nära partnerskap och samarbeten, tillsammans tillföra attraktionsvärde inom vår växande och viktiga kategori. Vi kommer även fortsättningsvis ha högt fokus på att lokalt adaptera våra erbjudanden för respektive marknad gällande den starka varumärkesportfölj vi är anförtrodda.

Båda bolagen, Alf Sörensen samt Scandinavian Cosmetics, kommer fortsatt verka som självständiga juridiska enheter med nuvarande ledning samt personal och kontaktpersoner. Vilket borgar för en stabil och professionell affär, både under och efter uppköpsprocess.

Vi ser fram emot att fortsätta våra fina samarbeten för att möta de spännande utmaningar vi alla har tillsammans.

 

Mvh

Linda Jägre
VD Alf Sörensen AB